Koťata

Vrh B (21.10.2011)Bára Marderat fs (24)
Babeta Marderat fs 09 (24)
Beáta Marderat f 09 (24)
Bivoj Marderat ds 09 22
Baltazar Marderat d 22
Barnabáš Marderat d 09 22


Otec: Marduk Main Bastet
Matka: Tiffany Sun Maine Treasures

Vrh A (28.11.2010)Ágnes Marderat fs 24
Ambrož Marderat d 22


Otec: Marduk Main Bastet
Matka: Tiffany Sun Maine Treasures